Spółki informatyczne w portfelu akcji to dobry wybór

akcje producentów gierIndeks giełdowy WIG-Informatyka skupia obecnie 27 spółek. Biznesy przez nie prowadzone opierają się najczęściej na nowatorskich rozwiązaniach. Na warszawskim parkiecie królują teraz producenci gier. Ich akcje od początku roku do końca lipca rosły szybciej niż cały WIG-Informatyka. Walory CD Projekt podrożały prawie o 42 proc., CI Games – o 33 proc., 11bit studios – o 32 proc. Przy inwestowaniu w tego typu firmy istotne dla potencjalnych zysków są przede wszystkim premiery nowych produktów. Terminowe pojawienie się danej gry oraz jej dobre przyjęcie przez odbiorców może zapewnić duże zyski.

Zdaniem analityków dobre długoterminowe perspektywy ma CD Projekt, wciąż warto ją mieć w portfelu inwestycyjnym. Zwracają też uwagę na 11 bit studios. Firma ta obok dwóch liderów: CD Projekt i CI Games cieszy się rosnącym zainteresowaniem inwestorów. Jest to producent wieloplatformowych gier wideo, które wprowadza na światowe rynki w dystrybucji cyfrowej. W tym roku planowane są trzy premiery gier. Powinno to być pomocne w kontynuacji długoterminowego trendu wzrostowego kursu akcji spółki.

W subindeksie WIG-Informatyka największą spółką jest Asseco Poland tworzący zaawansowane technologicznie oprogramowanie dla firm. Giełdowa wartość spółki jest dwukrotnie większa niż drugiego w kolejności CD Projektu. Asseco Poland jest wyceniany korzystnie i ma przed sobą dobre perspektywy. Eksperci stawiają też na trzecią dużą spółkę informatyczną notowaną na GPW – Comarch. Spółka tworzy własne produkty, jej oferta jest różnorodna i trafia na zróżnicowane geograficznie rynki. Comarch w ostatnich kwartałach poprawił swoje wyniki finansowe i dobrze radził sobie na zagranicznych rynkach. Jeżeli to tempo wzrostu zostanie utrzymane, akcje spółki mogą okazać się dobrą długoterminową inwestycją.

18 sierpnia 2016 | Kategoria: Akcje

Alior Bank wyemitował akcje

akcje Alior BankuCała pula nowych akcji Alior Banku oferowanych w ramach emisji z prawem poboru objęta została przez inwestorów. Łączny popyt był ponad 1,5-krotnie wyższy od liczby oferowanych akcji. Redukcja zapisów dodatkowych sięgnęła 98,5 proc. Łączne wpływy brutto z oferty wyniosły 2,2 mld zł. Była to największa oferta publiczna na warszawskiej giełdzie od 2013 roku i jednocześnie największa emisja akcji z prawem poboru od 2009 roku.

Oferta publiczna Alior Banku obejmowała 56 550 249 nowych akcji, których cena emisyjna ustalona została na 38,90 zł za akcję. Emisję przeprowadzono z zachowaniem prawa poboru na rzecz dotychczasowych akcjonariuszy. Od 25 maja do 1 czerwca 2016 złożono 3 973 zapisów w wykonaniu prawa poboru na 56 037 229 akcje, stanowiące 99,1 proc. akcji oferowanych.

Szacuje się, że blisko połowa pozyskanych środków pochodziła od inwestorów zagranicznych, było to więc największa inwestycja kapitałowa w Polsce w tym roku, przewyższająca inne bezpośrednie inwestycje zagraniczne.

Alior Bank planuje złożyć odpowiednie wnioski do KDPW i GPW w celu wprowadzenia praw do akcji do notowań giełdowych, a także wystąpić do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego.

Globalnymi współkoordynatorami oferty akcji Alior Banku oraz współprowadzącymi księgę popytu  byli: BZ WBK (pełnił on jednocześnie funkcję oferującego), Goldman Sachs International oraz J.P. Morgan Księgę popytu współprowadził Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

14 czerwca 2016 | Kategoria: Akcje

Fundusze inwestycyjne w kwietniu

inwestycje w kwietniuW kwietniu po raz kolejny do najbardziej zyskownych funduszy inwestycyjnych należały fundusze akcji tureckich (+7,4 proc.) i rosyjskich (+8,9 proc.). Wśród produktów z ekspozycją na te właśnie kraje, największy zysk wypracowały Quercus Rosja (+9,4 proc.) oraz Arka BZ WBK Akcji Tureckich (+8,5 proc.).

Wysoko w kwietniowym zestawieniu znalazła się grupa funduszy akcji europejskich rynków wschodzących (+3,8 proc.)Liderami wzrostów były te produkty, które miały względnie mniejszą ekspozycję na polską giełdę, a większą na turecką – Arka Prestiż Środkowej i Wschodniej (+5,9 proc.) oraz rosyjską – Pioneer Akcji Europy Wschodniej (+5,0 proc.).

Miniony miesiąc był udany także dla klientów rozwiązań skoncentrowanych na długu zagranicznym. Jednymi z lepszych były fundusze dłużne USA uniwersalne wyceniane w PLN (+4,3 proc.), te w dolarze także wypracowały atrakcyjny wynik (+1,8 proc.). Najlepszy – Pioneer Obligacji Dolarowych Plus zarobił +4,9 proc. Słabość krajowej waluty spowodowała, że także fundusze dłużne z dużą ekspozycją na obligacje denominowane w euro odnotowały solidny wzrost (+3,2 proc.).

Rozwiązania papierów korporacyjnych i najbezpieczniejsze gotówkowe i pieniężne wypracowały nieznaczny zysk, odpowiednio +0,4 proc. i 0,1 proc.

Fundusze akcji polskich uniwersalnych były jednymi z najgorszych rozwiązań pod względem wypracowanej stopy zwrotu w kwietniu (-1,3 proc.).

Większość funduszy z grupy małych i średnich spółek zarobiła średnio +1,1 proc. Najlepszy był UniAkcje Małych i Średnich Spółek (+2,2 proc.) oraz Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek (+2,1 proc.).

W kwietniu większość funduszy mieszanych znalazła się pod kreską. Najwięcej straciły te o uniwersalnej strategii (-0,8 proc.), nieznacznie mniej fundusze stabilnego wzrostu (-0,4 proc.) i aktywnej alokacji (-0,3 proc.). Wyróżnił się po raz kolejny produkt z oferty Opera TFI – Novo Aktywnej Alokacji (+2,6 proc.), za nim był Noble Fund Timingowy (+2,3 proc.).

Rynek obligacji coraz pełniejszy

kolejne alternatywy dla inwestorówDo emitujących obligacje spółek finansowych i deweloperów wkrótce powinni dołączyć przedstawiciele innych sektorów. Będzie to interesująca alternatywa dla inwestorów.

Według ekspertów rynek papierów dłużnych jest mocno rozgrzany i nic nie wskazuje na to, by tendencja ta miała ulec osłabieniu. Trudno mówić o jakichkolwiek oznakach bański spekulacyjnej. Dynamika rynku jest adekwatna do stanu i perspektyw koniunktury w gospodarce. Obecnie dominują emisje firm sektora finansowego oraz deweloperów, ale powinno pojawiać się coraz więcej ofert papierów spółek reprezentujących inne sektory i branże. Rośnie grono firm planujących na rynku długu szukać środków na przejęcia innych firm i rozwój działalności. Tego typu emisje mogą cieszyć się większym zainteresowaniem ze strony inwestorów, niż te, których celem jest pozyskiwanie środków na bieżącą działalność lub refinansowanie zadłużenia.

Oprocentowanie papierów korporacyjnych oscyluje wokół 5 proc. Zainteresowanie inwestorów budzą oferty mniejszych firm, odbywające się w trybie emisji niepublicznych, w przypadku których odsetki najczęściej są wyższe, odpowiadają ryzyku związanemu z inwestycją. Popularność obligacji korporacyjnych jest zrozumiała, zwłaszcza w kontekście oferowanych odsetek, które mocno przewyższają te proponowane na lokatach bankowych czy obligacjach skarbowych. Obligacje korporacyjne wygrywają też z akcjami. Stopa dywidendy rzadko przekracza 5 proc., w przypadku akcji należy uwzględnić też ryzyko niekorzystnych zmian kursu oraz niepewność związaną zarówno z regularnością otrzymywania dywidendy, jak i wysokością.

Najlepsze spółki w 2015 roku

Najlepsi w 2015 rokuTegoroczny ranking Giełdowa Spółka Roku 2015 zdominowała stosunkowo młoda branża. Dwa pierwsze miejsca zajęli producenci gier komputerowych CD Project i CI Games. Sklasyfikowany na drugiej pozycji CI Games okazał się czarnym koniem, przed rokiem uplasował się na 110 pozycji. Takie samo miano można przyznać też Uniwheels – firmie produkującej felgi aluminiowe, zajęła ona siódme miejsce, ale w zeszłym roku w ogóle nie była sklasyfikowana, bo była nieobecna na giełdzie – zadebiutowała dopiero w maju 2015 roku.

Pierwszą dziesiątkę zdominowały spółki, które niezłe noty zebrały także w rankingu za 2014 rok. Oprócz CI Games z dalszej pozycji awansował jedynie informatyczny Comarch, który przed rokiem był 49. Zwycięski CD Project awansował z 15. miejsca. Trzecia w zestawieniu Grupa Kęty przed rokiem nie była tak daleko, zajmowała 14. pozycję. Benefit Systems, Quercus TFI, Asseco Poland rok temu zajęły miejsca w drugiej i trzeciej dziesiątce.

Najlepsze spółki z GPW wybrano na zlecenie „Pulsu Biznesu, TNS Polska przepytał stu specjalistów, którzy mają wpływ na decyzje inwestorów – analityków, doradców i maklerów. W sondażu przeprowadzonym w grudniu 2015 roku ocenie respondentów podawane były najbardziej płynne spółki, wchodzące na koniec 2015 roku w skład indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80. Ankietowani wystawili noty w pięciu kategoriach takich jak: kompetencje zarządu, innowacyjność produktów i usług, relacje inwestorskie, perspektywy rozwoju.

24 marca 2016 | Kategoria: Akcje

Fundusze absolutnej stopy zwrotu

Segment funduszy absolutnej stopy zwrotu jest bardzo szeroki. Na niemal 90 rozwiązań dostępnych na rynku są takie, w których zarządzający opierają swoją strategię o różnego rodzaju papiery dłużne, lub niemal całkowicie o instrumentu udziałowe. Znaleźć można też produkty łudząco podobne do funduszy mieszanych, w tym aktywnej alokacji. To co je łączy, to fakt, że działają w formule zamkniętej (FIZ), która pozwala na większą elastyczność portfela. Próg wejścia przekracza równowartość 40 tys. euro.

Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku polskiego jest najlepszym funduszem otwartym. Celem zarządzających jest uzyskanie ponadprzeciętnej stopy zwrotu przy nastawieniu na instrumenty udziałowe – akcje i instrumenty pochodne oparte o nie. Zarządzający mają wolną rękę w kwestii doboru aktywów. Do 100 proc. może być ulokowane zarówno w akcje polskich spółek publicznych i niepublicznych, obligacje zamienne na akcje i obligacje korporacyjne. W funduszu mogą znaleźć się waluty obce (do 20 proc. portfela)  oraz kontrakty terminowe i pochodne.

BPH Selektywny to produkt, który powstał z przekształcenia funduszu ochrony kapitału i dużo czerpie z tej strategii. Od kilku lat w strukturze portfela dominują instrumenty o charakterze dłużnym, głównie obligacje skarbowe. W okresie ostatnich trzech lat fundusz zarobił +15,7 proc.

Segment absolutnej stopy zwrotu jest niejednorodny. Fundusze różnią się pod względem poziomu ryzyka i osiąganych stóp zwrotu. Obrazuje to przykład Skarbiec Market Neutral, który w ostatnich trzech kwartałach miał dokładnie taką samą liczbę kwartałów, w których wypracował zysk jak Noble Fund Global Return. Pierwszy zyskał ponad +29 proc., drugi stracił ponad -5 proc.

29 stycznia 2016 | Kategoria: Fundusze

Trudno uciec przed podatkiem od aktywów

przenosi środki do funduszyAviva rozważa możliwość przeniesienia własnych środków do funduszy inwestycyjnych, podobnie jak w ostatnich latach zrobił PZU.

Według danych Komisji Nadzoru Finansowego w ciągu roku zakończonego we wrześniu 2015 roku, wartość portfeli aktywów zarządzanych przez TFI zwiększyła się o ponad 11 mld zł, do niemal 31 mld zł. Jak ustaliła Rzeczpospolita statystkami zachwiała jedna grupa kapitałowa.

Zmiana jest rezultatem przejęcia przez Aviva Investosr TFI zarządzania aktywami od inne spółki z grupy, Aviva Investors Poland. Marek Przybylski, prezes Aviva Investors TFI nie wyklucza przeniesienia całości lub części tych aktywów do istniejących lub tworzonych funduszy w celu zwiększenia efektywności zarządzania nimi. Aktywa TFI PZU w latach 2012-2014 wzrosły o 20 mld zł, głównie za sprawą „ufunduszowienia”.

Wszystko wskazuje na to, że Aviva może pójść śladami PZU, które dzięki „ufunduszowieniu”, czyli przerzucaniu aktywów Grupy PZU do funduszy zarządzanych przez TFI PZU, w ciągu trzech lat (2012-2014) napompowało aktywa swojej spółki zarządzającej funduszami o 20 mld zł.

W kontekście planów wprowadzenia podatku od aktywów bankowych (0,39 proc. rocznie) i ubezpieczeniowych (0,6 proc. rocznie) warto zauważyć, że „ufunduszowienie” nie ratuje ubezpieczycieli przed dodatkową daniną dla fiskusa. Agnieszka Rosa z biura prasowego PZU tłumaczy, że „ufunduszowienie” nie wpływa na zmianę całkowitej wielkości aktywów podlegających opodatkowaniu zgodnie z projektem ustawy.

Getin Noble Bank emituje obligacje

Getin Noble BankGetin Noble Bank zawarł umowę sprzedaży portfela wierzytelności leasingowych, których wartość sięga 1,9 mld zł na rzecz spółki celowej (SPV) – poinformował GNB w komunikacie. W drodze oferty prywatnej SPV wyemituje obligacje o wartości 1,2 mld zł, zabezpieczone na portfelu wierzytelności. Ich oprocentowanie będzie oparte na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 1,2 proc.

Struktura obligacji przewiduje trzyletni okres rewolwingowy, w którym emitent będzie miał prawo zbycia dalszych wierzytelności z portfela wierzytelności leasingowych, co umożliwi wydłużenie okresu, na jaki pozyskane zostało finansowanie. Tempo spłaty obligacji uzależnione jest od faktycznego tempa spłaty wierzytelności, natomiast planowany termin pełnego umorzenia obligacji to 20 października 2020 roku – podano.

Transakcja ta ma na celu pozyskanie przez emitenta średnioterminowego finansowania. GNB udzieli pożyczki spółce celowej w wysokości 800 mln zł, z początkowym wykorzystaniem na kwotę 700 mln zł.

Getin Noble Bank poinformował także, że w ramach poprawy wskaźników kapitałowych może zdecydować się na sprzedaż niektórych aktywów, emisję długu podporządkowanego, sprzedaż portfeli NPL, zaś emisję akcji traktuje jako opcję zapasową.

Podczas walnego zgromadzenia, które odbędzie się 10 grudnia akcjonariusze zdecydują o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego o maksymalnie 240 mln zł. Może to nastąpić w ciągu trzech lat od uchwały, z możliwością włączenia prawa poboru obecnych akcjonariuszy lub z jego zachowaniem.

Perspektywy dla akcji i obligacji

akcje i obligacjeW 2012 roiku rentowność polskich obligacji skarbowych dziesięcioletnich obniżyła się z 5,9 do 3,7 proc., oznacza to spadek aż o 37 proc. Teraz przy oprocentowaniu dziesięciolatek na poziomie 2,7 proc. nie ma przestrzeni do porównywalnego spadku oprocentowania. Oznaczałby to dojście do rentowności na poziomie 0,5 proc.

Zdaniem ekspertów perspektywy funduszy gotówkowych i pieniężnych stosunkowo łatwo ocenić. Przy referencyjnej stopie procentowej 1,5 proc. prawdopodobny zysk najmniej ryzykownych funduszy wynosi 2-3 proc. rocznie. W przypadku funduszy obligacji jest to bardziej skomplikowane. Przy obecnej rentowności polskich papierów trzeba nastawić się na podwyższoną zmienność i znacznie niższe stopy zwrotu niż jeszcze trzy lata temu. Fundusze w tej grupie stają się coraz mniej porównywalne. Zarządzający dodają do portfeli oprócz polskich obligacji, papiery z rynków wschodzących, euroobligacje i inne instrumenty.

W przypadku funduszy akcji małych i średnich spółek stopy zwrotu za minione 12 miesięcy jest osiągalne. Zysk z inwestycji w polskie „misie” to 5 pkt proc. powyżej stopy wolnej od ryzyka, czyli ok. 7 proc. rocznie. Jest to średnia roczna stopa zwrotu w długim horyzoncie, co najmniej pięcioletnim. W krótkim okresie może być ona znacznie niższa, jeżeli inwestycje rozpoczną się, gdy notowania indeksów giełdowych są na wysokim poziomie. Może być też znacznie wyższa, jeżeli inwestycja wystartuje, gdy indeksy będą wysoko.

Akcje kupowało tylko jedno OFE

NN OFEZ szacunków Trigon Domu Maklerskiego wynika, że we wrześniu po raz pierwszy od marca saldo zakupów i sprzedaży akcji polskich spółek przez otwarte fundusze emerytalne było dodatnie. Bilans zakupów akcji rodzimych firm sięga 318 mln zł, przy czym nastawienie poszczególnych OFE było zróżnicowane – podkreśla Maciej Marcinowski, analityk Trigona.

Dużym popytem wykazał się NN OFE, który wydał netto na zakup akcji polskich 577 mln zł, zaś na akcje zagraniczne przeznaczył 217 mln zł. Gdyby nie ten fundusz, cały rynek OFE byłby sprzedającym netto, ponieważ pozostałe fundusze skróciły swoje pozycje w polskich akcjach łącznie o 258 mln zł, a w akcjach zagranicznych o 110 mln zł. Największą podażą, zarówno na akcjach polskich, jak i zagranicznych, charakteryzował się Aegon OFE (-281 mln zł) – dodaje Maciej Marcinowski.

W sierpniu sytuacja wyglądała podobnie. Wtedy bilans transakcji bliski był zera, Według szacunków Trigon było to między plus 50 a minus 50 mln zł. Za wyciągnięcie salda w okolice kreski odpowiedzialny był NN OFE.

NN OFE we wrześniu poinformował o zmianach w akcjonariacie kilku spółek giełdowych. Udział w Robygu, Atende i Bogdance zwiększył się, zaś w Timie – spadł.

Jednocześnie NN OFE zanotowało najgorszy wynik w stawce. Stopa zwrotu w minionym miesiącu wyniosła -2,8 proc. Różnica do OFE, które poniosło najmniejsze straty nie była jednak znacząca, zwycięzca zestawienia, czyli Nordea, straciła 2 proc.

18 października 2015 | Kategoria: Akcje